TEENUSETINGIMUSED

-

ÜLEVAADE

Seda veebisaiti haldab Molocoo OÜ. Kogu saidil osutavad mõisted „meie”, „meie” ja „meie” MolocooCom. MolocooCom pakub seda veebisaiti, sealhulgas kogu teavet, tööriistu ja teenuseid, mis sellel saidil teile, kasutajale saadaval on, tingimusel, et olete nõus kõigi siin esitatud tingimuste, eeskirjade ja teatistega.

Kõik meie tellimused saadetakse Hiinast. Tegime nii palju õnnelikke kliente, kui palju tellimusi saatsime. Peate lihtsalt liituma meie suure perega. 

Märge: Kuna kõik meie tellimused saadetakse Hiinast, ei võta me vastutust mingite haiguste eest. 

Külastades meie saiti ja / või ostes meilt midagi, kasutades meie teenuseid, nõustute te järgmiste tingimustega ( "Tingimused Service", "Tingimused"), kaasa arvatud täiendavad tingimused ja reeglid siin viidatud ja / või hüperlingi kaudu kättesaadavad. Need kasutustingimused kehtivad kõigile saidi kasutajatele, sealhulgas, ilma piiranguteta kasutajad, kes on brauserid, müüjad, tarbijad, kaupmehed ja / või sisusse panustajad.

Palun lugege meie kasutustingimusi hoolikalt enne meie veebilehe kasutamist. Sisenedes või kasutades mis tahes osa veebilehest, te nõustute meie tingimustega. Kui Teie ei ole nõus kõikide käesoleva lepingu tingimustega, siis on Teil meie veebilehele ja teenustele juurdepääs keelatud.

Kõik uued funktioonid või vahendeid, mis on lisatud käesolevasse veebipoodi, kuuluvad meie kehtivate müügitingimuste alla. Kehtivaid müügitingimusi saab kontrollida igal ajal sellet lehelt . Me jätame endale õiguse uuendada, muuta või asendada meie müügitingimusi saates Teile sellekohaseid uudiskirju ja / või värskendame neid meie kodulehel. Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimustega tutvuda ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.

 

 

1. JAGU - E-POE TINGIMUSED

nimi; kontaktinfo, nagu telefoninumber ja e-posti aadress;
maksja ja kohaletoimetamise aadress; pangakonto number;
kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
klienditoe andmed; muu kliendiuuringute ja/või pakkumistega seotud teave.

2. JAGU - ÜLDTINGIMUSED

Müügitingimused kehtivad www.lashdollsuk.eu veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Lash Dolls Europe Oü (edaspidi lashdollsuk.eu) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta
lashdollsuk.eu kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
Te nõustute mitte paljundama, kopeerima, kopeeri, müüma, edasi müüma ega kasutama Teenuse mis tahes osa, Teenuse kasutamist või juurdepääsu Teenusele või mis tahes kontaktile veebisaidil, mille kaudu teenust osutatakse, ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata .
Selles lepingus kasutatud pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ega piira ega mõjuta neid tingimusi muul viisil.

3. JAGU - TEAVE TÄPSUS, TÄIELIKKUS JA ÕIGE AEG

lashdollsuk.eu müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid. lashdollsuk.eu veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
lashdollsuk.eu ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Lash Dolls Europe OÜ arvelduskontole

4. JAGU - TEENUSTE JA HINDADE MUUDATUSED

Meie toodete hinnad võivad muutuda ilma ette teatamata.
Me jätame endale õiguse igal ajal muuta või lõpetada Teenuse (või selle osa või selle sisu) ja seda ette teatamata.
Me ei vastuta Teie ega ühegi kolmanda isiku mis tahes muudatuse, hinnamuutuse, teenuse peatamise või lõpetamise eest.

5. JAGU - TOOTED VÕI TEENUSED (vajaduse korral)

Teatud tooted või teenused võivad olla veebisaidil kättesaadavad ainult veebisaidil. Nendel toodetel või teenustel võib olla piiratud hulgal koguseid ja need tuleb tagastada või vahetada ainult vastavalt meie nõuetele Tagastamisreeglid.
Oleme teinud kõik endast oleneva, et näidata võimalikult täpselt meie kauplustes olevate toodete värve ja pilte. Me ei saa garanteerida, et teie arvutimonitori mis tahes värvi kuvamine on õige.
Jätame endale õiguse, kuid ei ole kohustatud piirduma meie toodete või teenuste müügi mis tahes isikule, geograafilisele piirkonnale või jurisdiktsioonile. Me võime seda õigust kasutada üksikjuhtumite kaupa. Jätame endale õiguse piirata pakutavate toodete või teenuste koguseid. Toote või toote hinnakujunduse kõik kirjeldused võivad muutuda igal ajal ilma ette teatamata, meie äranägemisel. Jätame endale õiguse katkestada mis tahes toote mis tahes ajal. Mis tahes pakkumine mis tahes sellel saidil tehtud toote või teenuse jaoks on kehtetu, kui see on keelatud.
Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud XNUMX% tellimuse kinnitusest.

6. JAGU - ARVETE JA KONTOANDMETE TÄPSUS

Jätame endale õiguse keelduda igast tellimusest, mille te meiega teete. Võime oma äranägemise järgi piirata või tühistada ostetud koguseid inimese, majapidamise või tellimuse kohta. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mis on esitatud samal kliendikontol või sama krediitkaardi alusel, ja / või tellimusi, mis kasutavad sama arveldus- ja / või tarneaadressi. Kui muudame tellimust või tühistame selle, võime proovida teid sellest teavitada, võttes ühendust tellimuse tegemise ajal antud e-posti aadressil ja / või arveldusaadressiga / telefoninumbriga. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mis meie ainsa otsuse kohaselt on edasimüüjate, edasimüüjate või levitajate poolt.

Nõustute esitama praeguse, täieliku ja täpse ostu- ja kontoteabe kõigi meie poes tehtud ostude kohta. Nõustute oma konto ja muu teabe, sealhulgas oma e-posti aadressi ja krediitkaardinumbrite ja aegumiskuupäevade kiirelt uuendama, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja vajadusel teiega ühendust võtta.

Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. lashdollsuk.eu ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

7. JAGU - VALIKULINE TÖÖRIISTAD

Vastavalt VÕS §-le XNUMX lg XNUMX, on kliendil õigus taganeda lepingust XNUMX päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.
Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@lashdollsuk.eu XNUMX päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.

8. JAGU - KOLMANDATE ISIKUTE LINGID

Teatud sisu, tooted ja teenused, mis on saadaval meie teenuse kaudu, võivad sisaldada materjale kolmandatelt osapooltelt.
Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama lashdollsuk.eu´d probleemist e-posti aadressil info@lashdollsuk.eu ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui XNUMX-kuu jooksul peale defekti avastamist.
Me ei vastuta kahjude eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu või muude kolmandate osapoolte veebisaitidel tehtud tehingute ostmise või kasutamisega. Vaadake hoolikalt läbi kolmanda osapoole eeskirjad ja tavad ning veenduge, et mõista neid enne tehingute tegemist. Kolmandate osapoolte toodete kaebused, väited, probleemid või küsimused tuleks suunata kolmandale osapoolele.

9. JAGU - KASUTAJA MÄRKUSED, TAGASISIDE JA MUUD ESITAMISED

Kui me saadame oma soovil teatud konkreetsete esildiste (näiteks võistluste sissekanded) või meilt ilma palve saata loovaid ideid, ettepanekuid, ettepanekuid, plaane või muid materjale (kas on-line, e-posti teel, posti teel või muul viisil) (edaspidi "kommentaarid"), nõustute, et me võime igal ajal ilma piiranguteta, redigeerida, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul viisil mis tahes andmekandjal kasutada mis tahes teie meile edastatud kommentaare. Meil on ja ei ole mingit kohustust (1) säilitada kõik kommentaarid enesekindlalt; (2), et kompenseerida märkusi; või (3), et vastata mis tahes kommentaaridele.
lashdollsuk.eu ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Loverte.com ei saanud mõjutada ette näha.
-

10. JAGU - ISIKUANDMED

Teie isikliku teabe esitamist poe kaudu reguleerib meie Privaatsus.

11. JAGU - VIGAD, TÄPSUSED JA VÄLJAANDMISED

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. lashdollsuk.eu-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.
Me ei võta endale kohustust ajakohastada, muuta või selgitada Teenuses või mis tahes seotud veebisaidil sisalduvat teavet, sealhulgas piiranguteta teavet hinnakujunduse kohta, välja arvatud seaduses nõutud. Teenusesse või mistahes seotud veebisaidile ei tohiks määrata kindlaksmääratud värskendamise ega värskendamise kuupäeva, mis näitab, et kogu teenuses või mis tahes seotud veebisaidil olevat teavet on muudetud või ajakohastatud.

12. JAGU - KEELATUD KASUTUSED

-

13. JAGU - GARANTIIDE VASTUTAMINE; VASTUTUSE PIIRAMINE

-
-
-
Te nõustute selgesõnaliselt, et teie teenuse kasutamine või selle kasutamata jätmine on teie ainupädev. Teenus ja kõik tooted, mis teenust pakuvad, on (välja arvatud meie poolt selgesõnaliselt määratud juhtudel) teie kasutuses olevad "nii nagu on" ja "kättesaadavad", ilma igasuguste esindusteta, garantiideta ega tingimusteta, kas väljendada või sealhulgas kaudsed garantiid või müügikõlblikkuse tingimused, turustuskvaliteet, sobivus teatud otstarbeks, vastupidavus, omandiõigus ja rikkumine.
Mitte mingil juhul ei vastuta molooco.com, meie direktorid, ametnikud, töötajad, sidusettevõtted, agendid, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenuseosutajad või litsentsiandjad vigastuste, kaotuste, nõuete ega otseste, kaudsete, juhuslike, karistavate, eriliste kahjude eest. või mis tahes liiki tagajärjed, sealhulgas piiranguteta saamata jäänud kasum, saamata jäänud tulu, kaotatud säästud, andmete kadumine, asenduskulud või muud sarnased kahjud, mis tulenevad lepingust, lepingust (sealhulgas hooletusest), rangest vastutusest või muust mis tahes teenuse või teenuse abil hangitud toote kasutamisest või mis tahes muu nõude puhul, mis on mis tahes viisil seotud teie või teenuse kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes sisu vead või puudused, või mis tahes liiki kaotus või kahjustus, mis on tekkinud teenuse või mis tahes teenuse kaudu postitatud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud sisu (või toote) kasutamisest, isegi kui nende võimalusest teavitatakse. Kuna mõned osariigid või jurisdiktsioonid ei võimalda välistada ega piirata vastutust tulenevate või juhuslike kahjude eest, on sellistes osariikides või jurisdiktsioonides piiratud meie vastutus seadusega lubatud maksimaalses ulatuses.

14. JAGU - HÜVITAMINE

Nõustute hüvitama, kaitsma ja hoidma kahjutu lehte molooco.com ja meie emaettevõtet, tütarettevõtteid, sidusettevõtteid, partnereid, ametnikke, juhte, esindajaid, töövõtjaid, litsentsiandjaid, teenusepakkujaid, alltöövõtjaid, tarnijaid, praktikante ja töötajaid, kes ei ole kahjutud mis tahes nõudest või nõudest, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mille maksavad kolmandad isikud nende teenusetingimuste või nende poolt viidatud dokumentide rikkumise tõttu või mis tulenevad teie viidetest või mis tahes seaduse või kolmanda osapoole õiguste rikkumisest.

15. JAGU - ÜLEMATAVUS

-

16. JAGU - LÕPETAMINE

-
-
-

17. JAGU - KOGU LEPING

-
Need teenusetingimused ja mis tahes põhimõtted või tegevusreeglid, mille oleme postitanud sellel saidil või seoses teenusega, moodustavad kogu teie ja meie vahelise kokkuleppe ja mõistmise ning reguleerivad teie teenuse kasutamist, asendades kõik varasemad või samaaegsed lepingud, teatised ja ettepanekud kas suulised või kirjalikud, teie ja meie vahel (sealhulgas, kuid mitte ainult, teenusetingimuste eelnevad versioonid).
-

18. JAGU - RAKENDAV ÕIGUS

Neid teenusetingimusi ja kõiki eraldi lepinguid, millega pakume teile teenuseid, reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt USA seadustele.

19. JAGU - TEENUSTINGIMUSTE MUUTUSED

-
-

20. JAGU - KONTAKTANDMED

Küsimused müügitingimuste kohta tuleks meile saata aadressil [meiliga kaitstud]